Ga naar de inhoud
Afbeelding Disclaimer
Deze website is eigendom van Schoenen MAGGY Comm.V.
 
Contactgegevens
D’Hauwers Maggy – Dierick Gunther
Handelsnaam: MAGGY • Schoenen & handtassen
Paardemarkt 15
9520 Sint-Lievens-Houtem
Telefoon: 053 628611
E-mail: info@schoenenmaggy.be
Ondernemingsnummer: 0795166210

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de eigenaar een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de eigenaar: zie contactgegevens;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • bezoeker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:
 
Privacybeleid
Bij Schoenen MAGGY nemen wij de bescherming en het beheer van je persoonsgegevens zeer ernstig gaan we zorgzaam om met uw gegevens.

Welke gegevens houden wij van u bij?
Onze mailinglist bevat uw naam & voornaam, adresgegevens en mailadres.
Onze klantenlijst bevat naast bovengenoemde zaken ook een gsm-nummer, voor zover u dit zelf ter beschikking hebt gesteld bij het aanmaken van uw klantenfiche bij een eerste bezoek aan onze zaak of een online bestelling.
Bij registratie in onze winkel werd ook uw geboortedatum automatisch opgeslagen bij het lezen uw ID-kaart. Deze wordt door ons gebruikt om je te herinneren aan deze mooie dag en we bezorgen je dan graag een leuke verrassing. (geen opslag van geboortedatum bij registratie via webshopaankopen).
 
Gebruik van cookies.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Lees meer: Schoenen MAGGY • Cookie policy.

Intellectuele eigendomsrechten.
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Schoenen MAGGY of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds Schoenen MAGGY contacteren.
 
Schoenen MAGGY levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Schoenen MAGGY de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Schoenen MAGGY kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Schoenen MAGGY geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Schoenen MAGGY kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Schoenen MAGGY verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Laatste bijwerking: 11.02.2024
Terug naar de inhoud